CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày đăng 29/07/2021 | 20:56  | Lượt xem: 2
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng,...

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 29/07/2021 | 02:20  | Lượt xem: 3
Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...); Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 4481/BCT-TTTN...

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SARS-COV-2 (COVID-19) GÂY RA

Ngày đăng 29/07/2021 | 02:06  | Lượt xem: 1
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra. Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 29/07/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 29/07/2021 | 12:39  | Lượt xem: 1
Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 29/07/2021 | 12:37  | Lượt xem: 2
Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo kết luận của Ban thường vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Thông báo số 308-TB/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về...

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 428-TB/TU, NGÀY 27/7/2021 KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 29/07/2021 | 12:36  | Lượt xem: 0
Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện thông báo số 428-TB/TU, ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Công văn số...

Hà Nội thêm các giải pháp nhằm sớm khống chế, kiểm soát dịch Covid-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 03:11  | Lượt xem: 2
Xác định những ngày tới nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã vào cuộc...

Hướng dẫn số: 203/HD-LĐTBXH của Phòng LĐTB-XH quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/07/2021 | 03:01  | Lượt xem: 1
Nội dung Hướng dẫn: /documents/1450857/0/HD+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+Covid19.pdf/f0ba5434-d95e-4537-b528-db047872f332

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:54  | Lượt xem: 0
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông báo số 149/TB-UBND ngày 27/7/2021...

NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:51  | Lượt xem: 0
Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:50  | Lượt xem: 0
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định số...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:49  | Lượt xem: 0
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Quyết...

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH NGƯỜI DÂN CẦN TUÂN THỦ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:47  | Lượt xem: 0
UBND quận hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. ...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 28/07/2021 | 02:43  | Lượt xem: 0
Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành...

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng 27/07/2021 | 02:04  | Lượt xem: 8
Thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Xem chi tiết tại đây