CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công điện số 10/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/05/2021 | 10:06  | Lượt xem: 21

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 10/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

                                                                                                                                                                                           PBGDPL