TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, DUY TRÌ RA QUÂN KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đăng 27/07/2021 | 13:50  | Lượt xem: 83

Với tinh thần quyết liệt tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. UBND - BCĐ PCDB phường Trương Định phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị, bộ phận, phân lịch trực, tiếp tục tăng cường giám sát, duy trì ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường

Một số hình ảnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND thành phố Hà Nội của phường Trương Định trong ngày 27/7:

Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay, trong thời gian tới UBND phường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, tổ công tác tổ chức kiểm tra thường xuyên trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19.