TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

QUẬN HAI BÀ TRƯNG HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 GIAI ĐOẠN II

Ngày đăng 02/07/2021 | 00:43  | Lượt xem: 3
Bài tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần. Tổng điều tra...

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG THU THẬP THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ GIAI ĐOẠN II

Ngày đăng 02/07/2021 | 12:43  | Lượt xem: 3
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIAI ĐOẠN 2 CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng 21/06/2021 | 03:24  | Lượt xem: 16
Từ ngày 01/3 - 30/5/2021, Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh của...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:54  | Lượt xem: 4
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch về thành lập BCĐ và tổ thường...

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:49  | Lượt xem: 4
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH

Ngày đăng 19/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 69
Kế hoạch số: 41/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND phường Trương Định về Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn phường Trương Định ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 19/04/2021 | 11:29  | Lượt xem: 76
Ngày 30/3/2021, BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra hành chính quận Hai Bà Trưng ban hành KH số 55/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021...